28 February 2008

R.I.P


இறைவன் அடி சேர்ந்த உங்களுக்கு என்னுடைய மரியாதைகள்.

என்னை தமிழில் புத்தகம் படிக்க வைத்ததற்கு நன்றிகள். உங்களுடைய கணேஷ் வசந்த் கதைகள் என்றும் ஏன் மனதை விட்டு நீங்காது.

It is a pity that I still need transliteration tools to write in Tamil, an anaomaly that I will correct at the earliest !

Image Courtesy : Here

K.Shyam

Tags:

Posted by Unknown at 9:47 AM 0 comments

24 February 2008

Review: No Country for Old MenThis would easily take the cake as one of the finest movies that I have seen. The story is quite simple. A hunter discovers a bloodbath and a lot of cash. He takes the cash home with him. What happens to him and the cash forms the crux of this wonderful movie.

Cohen brothers are back to finest with this movie. Each and every character, particularly Javier Bardem as Chigurh, have given some outstanding performances.

I was quite impressed by the fact that this movie has minimal background score. The silence and natural sounds (notice it in the gas station sequence when you hear the sound of the chocolate paper unwrapping itself) add to the suspense and drama element. Another appreciable aspect is that this movie jumps at many points, forcing the viewer to deduce for himself as to what would/could have happened.

I did notice a continuity issue. When Javier Bardem kills the cop, he has lot of blood around his wrist, presumable due to the handcuffs cutting into it. However, in the scene that immediately that follows it, the cuts from his wrist are missing !!

I can, of course, write words and more words highlighting what is good and bad about this movie. However, in the style of the movie itself, I would leave it for you reader, to see the movie and get a taste of what I am talking about !

Verdict: Must watch.

K.Shyam
PS: I would not be surprised if Javier walks home with the Oscar for the supporting actor.

Tags: ,

Posted by Unknown at 10:21 PM 0 comments

23 February 2008

Hypocrisy

This, when coming from the head honcho of TCS, smacks of nothing but hypocrisy; for they were one of the first companies to make sure that every employee did not have access to internet.

Have they changed in recent times ? I do not know.

K.Shyam

Tags: ,

Posted by Unknown at 5:19 PM 1 comments

22 February 2008

Blogger Quirks ?

I think blogger has some quirks. When you make a post which you drafted at an earlier date, the draft date comes up in the post and not the date at which you make the post.
Time to file bug report ?
Update: There is indeed a workaround where you can change the date in "Post Options". However, I still feel that the date of the post must be the date when you actually make the post and not the date that you drafted it !

K.Shyam

Tags:

Posted by Unknown at 2:23 PM 1 comments

வித்யாசாகர்-இன் வர்ண ஜாலங்கள்


Get Your Own Tamil Songs Player at Music Pluginஅப்பபோ வித்யாசாகர் அடுத்த இளையராஜா-னு நம்ளுக்கு நயபக படுத்துவர். இந்த ரெண்டு பாட்டும் அதுக்கு அச்தாக்சி. இந்த ரெண்டு பாடும் "பிரிவோம் சந்திப்போம்" படத்துல போடுருகாறு.

"கண்டேன் கண்டேன்" பட்டு பந்துவராளி கர்நாடிக் ராகத்துல இருக்குன்னு நெனகறேன். நல்ல பாட்டு. கார்த்திக் ரொம்ப அழகா அவரோட நீச்ச ஸ்தாயி கோரல்-ல மெதுவா பாடிருகாறு. பெண் கோரல்-ல பாடிருகறது யாரு-னு தெரியல. ஆனா கோரல் பயங்கர-மா ஒத்து போறது. ஒட்டு மொத்தமா ஒரு நல்ல பாட்டு.

"மெதுவா மெதுவா" பாட்டு தர்பாரி கன்னடா ராகத்துல இருக்குன்னு நெனகறேன்.

ஆகா மொத்தம் ரெண்டு நல்ல பாட்டு.

K.Shyam

Tags:

Posted by Unknown at 1:31 PM 3 comments

Review: I am LegendWhat happens if you come to know that you are the only survivor in this world ? What would you do in that scenario ? Some interesting questions that are tackled quite nicely in this movie, which is itself an adaption of a science fiction novel of the same name by Richard Matheson.

Will Smith tries to do justice to his role. However, one gets a feeling that he tries to model himself along the lines of Tom Hanks in Castaway.

All in all, a passable movie.

K.Shyam

Tags:

Posted by Unknown at 12:09 PM 0 comments

13 February 2008

Review: The Kingdom

The Kingdom

Whenever Hollywood makes a movie that involves America and war (Think Black Hawk Down, Pearl Harbour), rarely has it been devoid of the usual jingoism and rhetoric about Americans saving the day, and in essence, the world. The culprit, more often than not, has been that idiot-called-director Michael Bay. However, once in a while, exceptions do occur. One such exception is the movie "The Kingdom".

The movie is about the bombing of an American compound in Saudi Arabia and how a FBI team is sent to investigate and find out those responsible for it. The Saudi government does not want the lives of the investigative team to be endangered and assigns a Colonel to protect the team. How the Colonel and the head of the FBI investigative team develop a mutual respect and friendship for each other is told in a simple and effective manner without causing any dents to the main storyline. The climax is quite nicely done with a stunning finish, which some viewers in the audience will not have a liking for.

Jamie Foxx as the head of the FBI investigative team, has put in a very sincere performance. The screenplay is quite tight without any major loopholes or boring moments. The movie also has quite a few steadycam shots, because of which you get a swooshing effect in your head. Director Peter Berg sticks to simple story telling technique and does not resort to any kind of flashiness. The standout performance in the movie, is of Ashraf Barhom as the Saudi Colonel who guards the investigators.

Overall, an eminently watchable movie, for the simple fact that there is no jingoism or crap involved in it.

K.Shyam

Tags:

Posted by Unknown at 12:05 PM 2 comments

Review: Rambo - IV

Rambo-IV

"Do you want to live for nothing, or die for something" ? So intones Rambo in his latest installment, Rambo IV. Essentially a throw back to the days when English movies were just 90 minutes, and full of slam-bam-thank-you-mam action stuff, this movie just sticks to that specific genre.

The story, if there is anything of that name, is quite simple. Rambo escorts a group of Christian missionaries into Burma. They get kidnapped and he goes back to escort them. Thankfully, Sylvester Stallone has not attempted any sort of bravado or gravity defying stunts. All his stunts are plain, simple and needless to say, very very effective in delivering the message.

There is no room for heroine or sentiments in this movie. Watch out for the final scene which effectively tell us that there is no more milking of Rambo Franchise.

Verdict: A treat for fans of slam bam action stuff.

K.Shyam

Tags:

Posted by Unknown at 12:00 PM 0 comments

01 February 2008

Accusing

There is an old saying that when you point a finger at someone, three fingers are actually pointing back at you. Read this.

அரசியல்ல இது எல்லாம் ஜகஜம் அப்பா

K.Shyam

Posted by Unknown at 7:14 AM 1 comments